Галоўная / Адно акно / Парадак звароту па ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур у электроннай форме
Галоўная / Адно акно / Парадак звароту па ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур у электроннай форме

Парадак звароту па ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур у электроннай форме

Алгарытм ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур у электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія падлягаюць ажыццяўленню ў электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг

ПАРАДАК ЗВАРОТУ ЗА АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕМ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР У ЭЛЕКТРОННАЙ ФОРМЕ

Закон Рэспублікі Беларусь

28 кастрычніка 2008 г. № 433-З

Аб асновах адміністрацыйных працэдур

(Выманне)

ГЛАВА 4 ПАДАЧА, АДМОВА Ў ПРЫНЯЦЦІ І АДКЛIКАННЕ ЗАЯВЫ ЗАЦІКАЎЛЕНАЙ АСОБЫ

Артыкул 14. Заява зацікаўленай асобы

1. Заява зацікаўленай асобы падаецца на беларускай і (або) рускай мовах.

2. Заява зацікаўленай асобы падаецца ў пісьмовай форме, за выключэннем выпадкаў, калі заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь дапускаецца падача заявы ў вуснай форме.

Заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь разам з падачай заявы зацікаўленай асобы ў пісьмовай або вуснай форме можа быць прадугледжана магчымасць падачы такой заявы ў электроннай форме.

3. Заява зацікаўленай асобы ў вуснай форме падаецца падчас прыёму зацікаўленай асобы.

4. Заява зацікаўленай асобы ў пісьмовай форме падаецца ва ўпаўнаважаны орган:

падчас прыёму зацікаўленай асобы;

нарачным (кур'ерам), па пошце, калі ў адпаведнасці з заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах не патрабуецца асабістай прысутнасці зацікаўленай асобы.

5. Калі заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах не вызначаны звесткі, якія павінны змяшчаццаў заяве зацікаўленай асобы, якая падаецца ў пісьмовай форме, у такой заяве павінны змяшчацца:

найменне ўпаўнаважанага органа, у які падаецца заява;

звесткі аб зацікаўленай асобе:

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), месца жыхарства (месца знаходжання) - для грамадзяніна, які не з'яўляецца індывідуальным прадпрымальнікам;

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), месца жыхарства, рэгістрацыйны нумар у Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, найменне дзяржаўнага органа, іншай дзяржаўнай арганізацыі, якія ажыццявілі дзяржаўную рэгістрацыю, - для індывідуальнага прадпрымальніка;

назва і месца знаходжання, рэгістрацыйны нумар у Адзіным дзяржаўным рэгістры юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, найменне дзяржаўнага органа, іншай дзяржаўнай арганізацыі, якія ажыццявілі дзяржаўную рэгістрацыю, - для юрыдычнай асобы;

назва адміністрацыйнай працэдуры, за ажыццяўленнем якой звяртаецца зацікаўленая асоба;

пералік дакументаў і (або) звестак (пры іх наяўнасці), якія прадстаўляюцца разам з заявай зацікаўленай асобы;

звесткі аб унясенні платы, спаганяемай пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур, пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы (уліковы нумар аперацыі (транзакцыі) у адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы або адзнака аб зробленым плацяжы, калі ўказанне гэтага нумара не патрабуецца для пацверджання факта аплаты) – у выпадку ўнясення платы праз выкарыстанне такой сістэмы;

подпіс грамадзяніна, альбо подпіс кіраўніка юрыдычнай асобы або асобы, упаўнаважанай ва ўстаноўленым парадку падпісваць заяву, альбо подпіс прадстаўніка зацікаўленай асобы.

Заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах па асобных адміністрацыйных працэдурах могуць быць прадугледжаны тыпавыя формы (бланкі) заяў зацікаўленых асоб.

6. Заява зацікаўленай асобы ў электроннай форме падаецца праз адзіны партал электронных паслуг пасля атрымання да яго доступу:

без выкарыстання сродкаў ідэнтыфікацыі, указаных у абзацах трэцім і чацвёртым сапраўднай часткі;

з выкарыстаннем унікальнага ідэнтыфікатара зацікаўленай асобы (акрамя выпадкаў, калі зацікаўленай асобай з'яўляецца юрыдычная асоба). Парадак атрымання ўнікальнага ідэнтыфікатара ўстанаўліваецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

з выкарыстаннем асабістага ключа электроннага лічбавага подпісу, сертыфікат адпаведнага адкрытага ключа якога выдадзены рэспубліканскім сведчачым цэнтрам Дзяржаўнай сістэмы кіравання адкрытымі ключамі праверкі электронным лічбавым подпісам Рэспублікі Беларусь.

Спосаб доступу да адзінага партала электронных паслуг для падачы заявы зацікаўленай асобы ў электроннай форме вызначаецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь у пераліку адміністрацыйных працэдур, якія падлягаюць ажыццяўленню ў электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг.

7. Калі заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах не вызначаны звесткі, якія павінны змяшчацца ў заяве зацікаўленай асобы, якія падаюцца ў электроннай форме, у такой заяве павінны змяшчацца звесткі, указаныя ў абзацах другiм — дзевятым часткi першай пункта 5 гэтага артыкула.

8. Заява зацікаўленай асобы, пададзеная ў электроннай форме, разглядаецца ў парадку, устаноўленым гэтым Законам для разгляду заяў, пададзеных у пісьмовай форме, з улікам асаблівасцей, прадугледжаных гэтым Законам.

Артыкул 15. Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца разам з заявай зацікаўленай асобы

1. У пераліку дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, могуць уключацца толькі дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якія могуць быць прадстаўлены толькі зацікаўленай асобай.

У названыя пералікі не могуць уключацца дакументы і (або) звесткі, якія ёсць ва ўпаўнаважаных органах ці могуць быць атрыманы імі ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый, а таксама з дзяржаўных рэгістраў, рэестраў, кадастраў, спісаў, каталогаў, баз і банкаў дадзеных, за выключэннем выпадкаў, калі такія дакументы і (або) звесткі знаходзяцца ў зацікаўленай асобы.

Дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, не прадстаўляецца, калі такая плата ўнесена зацікаўленай асобай пасродкам выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы.

2. Пры падачы заявы ў пісьмовай або вуснай форме забараняецца патрабаваць ад зацікаўленай асобы прадстаўлення дакументаў і (або) звестак, акрамя дакументаў і (або) звестак, уключаных у пералікі дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, за выключэннем дакументаў:

які сведчыць асобу грамадзяніна;

якія пацвярджаюць службовае палажэнне кіраўніка юрыдычнай асобы, а таксама якія сведчаць яго асобу;

якія пацвярджаюць дзяржаўную рэгістрацыю юрыдычнай асобы або індывідуальнага прадпрымальніка;

якія пацвярджаюць паўнамоцтвы прадстаўніка зацікаўленай асобы;

якія пацвярджаюць згоду зацікаўленай асобы на прадстаўленне па запыце ўпаўнаважанага органа іншымі дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі дакументаў і (або) звестак, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якія змяшчаюць інфармацыю, якая тычыцца зацікаўленай асобы і адносіцца да камерцыйнай або іншай ахоўваемай законам тайны, калі зацікаўленая асоба не прадставіла такія дакументы і (або) звесткі самастойна;

якія пацвярджаюць унясенне платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, за выдачу запытаных упаўнаважаным органам дакументаў і (або) звестак (за выключэннем выпадку, названага ў частцы трэцяй пункта 1 гэтага артыкула), калі за іх выдачу заканадаўствам прадугледжана такая плата і зацікаўленая асоба не прадставіла такія дакументы і (або) звесткі самастойна.

Калі ў пераліках дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, не пазначана, ці падлягае прадстаўленню арыгінал дакумента або яго копія, лічыцца, што падлягае прадстаўленню арыгінал дакумента або яго натарыяльна засведчаная копія, за выключэннем выпадку, указанага ў частцы трэцяй гэтага пункта.

Калі ў пераліках дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, указана, што падлягае прадстаўленню дакумент, які сведчыць асобу грамадзяніна, лічыцца, што падлягае прадстаўленню арыгінал такога дакумента, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі.

Калі ў пераліках дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, указана, што падлягае прадстаўленню копія дакумента, такая копія не патрабуе натарыяльнага ці іншага засведчання, калі заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь не ўстаноўлена іншае.

3. Пры падачы заявы зацікаўленай асобы ў электроннай форме:

дакументы і (або) звесткі, уключаныя ў пералікі дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, падлягаюць прадстаўленню ў электроннай форме, якая адпавядае арыгіналу прадстаўленага дакумента або яго натарыяльна засведчанай копіі. Пры гэтым не патрабуецца падпісання электронным лічбавым подпісам дакументаў і (або) звестак, якія прыкладаюцца да заявы зацікаўленай асобы, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі і пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь;

замест прадстаўлення дакумента, які сведчыць асобу грамадзяніна, выкарыстоўваюцца адпаведныя звесткі аб грамадзяніне, атрыманыя пры арганізацыі яго доступу да адзінага партала электронных паслуг у адпаведнасці з часткай першай пункта 6 артыкула 14 гэтага Закона;

згоду зацікаўленай асобы на прадстаўленне па запыце ўпаўнаважанага органа іншымі дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі дакументаў і (або) звестак, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, якія змяшчаюць інфармацыю, што датычыцца зацікаўленай асобы і якая адносіцца да камерцыйнай ці іншай ахоўваемай законам тайны, калі зацікаўленая асоба не прадставіла такія дакументы і (або) звесткі самастойна, указваецца ў заяве;

унясенне платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, за выдачу запытаных упаўнаважаным органам дакументаў і (або) звестак, калі за іх выдачу заканадаўствам прадугледжана такая плата і зацікаўленая асоба не прадставіла такія дакументы і (або) звесткі самастойна, ажыццяўляецца з выкарыстаннем аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы. Звесткі аб унясенні такой платы (уліковы нумар аперацыі (транзакцыі) у адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы або адзнака аб зробленым плацяжы, калі ўказанне гэтага нумара не патрабуецца для пацверджання факта аплаты) павінны змяшчацца ў заяве.

Зацікаўленая асоба можа ўдзельнічаць у ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры ў электроннай форме праз сваіх прадстаўнікоў у выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.

4. Дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, не уключаныя ў пералікі дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, вызначаюцца заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах і запытваюцца ўпаўнаважаным органам самастойна.

5. Зацікаўленая асоба пры падачы заявы мае права самастойна прадставіць дакументы і (або) звесткі, указаныя ў пункце 4 гэтага артыкула.

6. Дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў, акрамя дакументаў, якія сведчаць асобу грамадзяніна, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі або прастаўлення апастыль, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах, а таксама міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь.

Дакументы, складзеныя на замежнай мове, павінны суправаджацца перакладам на беларускую ці рускую мову, засведчанай натарыяльна, калі іншае не прадугледжана сапраўдным Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

Дыпламатычныя прадстаўніцтвы і консульскія ўстановы Рэспублікі Беларусь прымаюць дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў, без пераводу на беларускую або рускую мову пры выкананні наступных умоў:

дакумент выкананы на адной з дзяржаўных моў краіны акрэдытацыі дыпламатычнага прадстаўніцтва ці консульскай установы Рэспублікі Беларусь;

консульская службовая асоба, якая займаецца разглядам адміністрацыйнай працэдуры з выкарыстаннем такога дакумента, валодае замежнай мовай, на якой ён складзены;

адміністрацыйная працэдура з выкарыстаннем такога дакумента не прадугледжвае яго накіраванне дыпламатычным прадстаўніцтвам або консульскай установай Рэспублікі Беларусь для разгляду ў іншыя дзяржаўныя органы, іншыя арганізацыі Рэспублікі Беларусь.

У выпадку запыту ўпаўнаважаным органам дакументаў і (або) звестак, неабходных для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, перавод дакументаў і (або) звестак, складзеных на замежнай мове, на беларускую і (або) рускую мовы і яе натарыяльнае засведчанне забяспечваюцца зацікаўленай асобай.


А. Лукашэнка

Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

22 жніўня 2017 г. № 637

Аб мерах па рэалізацыі Закона Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб асновах адміністрацыйных працэдур»

(Выманне)

5. Для атрымання ўнікальнага ідэнтыфікатара грамадзянін звяртаецца ў службу выдачы з пісьмовай заявай аб выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара па форме згодна з дадаткам 1.

Дадатак 1

да Палажэння аб парадку атрымання
ўнікальнага ідэнтыфікатара

Форма

У службу выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара

______________________________

(назва, адрас)

______________________________

ЗАЯВА аб выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара

Звесткі аб грамадзяніне:


прозвішча


уласнае імя


імя па бацьку (калі такое маецца)


Дата нараджэння


Ідэнтыфікацыйны нумар (у выпадку яго адсутнасці - нумар, указаны ў дакуменце, які сведчыць асобу)


Серыя і нумар дакумента, які сведчыць асобу


Назва дзяржаўнага органа, які выдаў дакумент, які сведчыць асобу


Адрас месца жыхарства (знаходжання)


Адрас фактычнага месца жыхарства


Адрас электроннай пошты (пры наяўнасці)


Кантактны тэлефон (пры наяўнасці)


Прашу выдаць унікальны ідэнтыфікатар у складзе лагіна і пароля з фармаваннем асабістага электроннага кабінета для падачы (адклiканнi) заяў аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур, атрымання адміністрацыйных рашэнняў (паведамленняў аб прынятых адміністрацыйных рашэннях) і падачы (адклiканнi) адміністрацыйных скаргаў у электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг.

Сапраўдным таксама даю згоду на правядзенне зверкі паказаных мной звестак з інфармацыяй, якая знаходзіцца ў дзяржаўных інфармацыйных рэсурсах (сістэмах), уладальнікам якіх з'яўляецца Міністэрства ўнутраных спраў.

____ ____________ 20____ г.

_________________


(подпіс)

6. Пры звароце ў службу выдачы грамадзянін прад'яўляе дакумент, які сведчыць асобу, а таксама дае пісьмовую згоду на правядзенне зверкі ўказаных ім звестак з інфармацыяй, якая змяшчаецца ў дзяржаўных інфармацыйных рэсурсах (сістэмах), уладальнікам якіх з'яўляецца Міністэрства ўнутраных спраў.

7. Работнік службы выдачы ажыццяўляе зверку звестак, указаных грамадзянінам пры падачы заявы аб выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара, з інфармацыяй аб персанальных дадзеных і дакуменце, які сведчыць асобу, якая змяшчаецца ў дзяржаўных інфармацыйных рэсурсах (сістэмах), уладальнікам якіх з'яўляецца Міністэрства ўнутраных спраў.

Да звестак, якія падлягаюць зверцы, адносяцца: прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць), дата нараджэння, ідэнтыфікацыйны нумар (у выпадку яго адсутнасці - нумар, указаны ў дакуменце, які сведчыць асобу грамадзяніна), серыя і нумар дакумента, які сведчыць асобу.

Зверка вырабляецца ў аўтаматызаваным рэжыме з дапамогай ААІС.

8. У выдачы грамадзяніну ўнікальнага ідэнтыфікатара адмаўляецца ў выпадках:

непрадстаўлення дакумента, які сведчыць асобу, і (або) нязгоды на правядзенне зверкі звестак, указаных грамадзянінам пры падачы заявы аб выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара, у парадку, вызначаным гэтым Палажэннем;

прадастаўленні несапраўднага дакумента, які сведчыць асобу;

наяўнасці ўнікальнага ідэнтыфікатара;

выяўлення факта неадпаведнасці звестак аб грамадзяніне і дакуменце, які сведчыць асобу, пры правядзенні зверкі згодна з пунктам 7 гэтага Палажэння.

9. Работнік службы выдачы пры адсутнасці абставін, указаных у пункце 8 гэтага Палажэння, ініцыюе прысваенне лагіна і фармаванне першаснага пароля ў аўтаматычным рэжыме.

10. Апавяшчэнне аб прысваенні лагіна і фарміраванні першаснага пароля па форме згодна з дадаткам 2 выдаецца грамадзянiну работнiкам службы выдачы.

Адзнака аб атрыманні паведамлення засведчваецца подпісам грамадзяніна.

Дадатак 2

да Палажэння аб парадку атрымання
ўнікальнага ідэнтыфікатара

Форма

Заяўнік

________________________

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)

АБВЯШЧЭННЕ
аб прысваенні лагіна і фарміраванні першаснага пароля

Для падачы (адклiкання) заяў аб ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур, атрымання адміністрацыйных рашэнняў (паведамленняў аб прынятых адміністрацыйных рашэннях) і падачы (адклiкання) адміністрацыйных скаргаў у электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг Вам выдадзены ўнікальны ідэнтыфікатар у складзе:

лагіна – _______________________________________________;

першаснага пароля - ____________________________________.

Інфармацыя для звесткі.

1. У агульнадзяржаўнай аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэме (далей - ААІС) (www.portal.gov.by) для Вас сфарміраваны асабісты электронны кабінет.

2. Рэкамендуецца змяніць першасны пароль пры першай аўтарызацыі ў асабістым электронным кабінеце.

У наступным Вы маеце права фармаваць новы пароль неабмежаваную колькасць разоў.

3. У выпадку страты пароля функцыянальнымі магчымасцямі ААІС забяспечваецца яго аднаўленне (замена на новы).

4. Вы маеце права адмовіцца ад выкарыстання ўнікальнага ідэнтыфікатара з дапамогай падачы пісьмовай заявы ў службу выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара і прад'яўлення дакумента, які пацвярджае асобу.

Адмова грамадзяніна ад выкарыстання ўнікальнага ідэнтыфікатара цягне спыненне магчымасці ажыццяўлення праз асабісты электронны кабінет адміністрацыйных працэдур у электроннай форме з выкарыстаннем унікальнага ідэнтыфікатара ў якасці спосабу доступу да адзінага партала электронных паслуг. Пры гэтым работнік службы выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара ініцыюе блакіроўку доступу да асабістага электроннага кабінета з выкарыстаннем унікальнага ідэнтыфікатара.

Пасля блакіроўкі атрыманне новага ўнікальнага ідэнтыфікатара ажыццяўляецца ў агульным парадку.

5. Вы абавязаны прымаць меры па абмежаванні доступу трэціх асоб да паролю ўнікальнага ідэнтыфікатара.

Аператар ААІС і служба выдачы ўнікальнага ідэнтыфікатара не нясуць адказнасць за наступствы, якія наступілі ў выніку перадачы Вамі ўнікальнага ідэнтыфікатара трэцім асобам.2024 - год якасцi Праект “Адкрыты кінаархіў. Гэты дзень мы набліжалі як маглі» Увекавечанне памяці абаронцаў Айчыны і ахвяр вайны Ліцэнзаванне адукацыйнай дзейнасці Працаўладкаванне моладзі ў вольны ад вучобы час Анлайн-перамовы Лічбавая бяспека ў Інтэрнеце Прадпрымальнік года Віцебскі аблвыканкам Інвестыцыйная пляцоўка Витебские вести Рэдакцыя раённай газеты "Лепельскі край" Камісія па каардынацыі работы па садзейнічанні занятасці насельніцтва Лепельскага раёна ДУА "Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь" Прафілактыка хатняга гвалту Біяметрычныя дакументы Рэспублікі Беларусь Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі Віцебскае абласное ўпраўленне Дзяржпрамнагляду Сацыяльная рэклама Свабодная эканамічная зона "Віцебск"
Адзіны дзяржаўны рэгістр
Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь
Адзіны партал электронных паслуг